TÜRKÇE
ENGLISH

Kalite Politikası

Kalite yönetim sistemimizi uluslararası standartlarının şartlarını yerine getirecek şekilde belgelendirmek ve bu belgelerin sürekliliği için gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kalitenin tam anlamıyla sağlanması ve çalışanlar tarafından benimsenmesi için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirecek, teknik ve davranışsal yetkinliği arttıracak eğitimlere destek veriyoruz. Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışıp hedef pazarlarda sürekli gelişip, büyümeyi sağlamaktır.


Bütün bu faaliyetleri yerine getirirken kalite bilincinden ödün vermiyoruz. Teknolojideki son gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize hem kaliteli hem de birinci sınıf ürünler sunuyoruz. Yaptığımız işlerle faaliyette bulunduğumuz sektördeki firma ve kuruluşlara örnek oluyoruz. Bizi biz yapan değerlerin siz olduğunuzu unutmadan işlerimizde her zaman dürüst ve şeffaf bir ticaret anlayışını benimsiyoruz.


Müşteri Memnuniyeti
Tüm müşterilerin gereksinim ve beklentilerinin tam olarak karşılanması ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması.

Açıklık
Üretimin her aşamasında, müşteri ile olan ilişkilerde, zamanında ve doğru bilgilendirme ile güvenin sağlanması.

Katılım
Tüm çalışanların toplam kalite sistemine ve bu sistemin gerekliliğine ve sürekliliğine inançla bir ekip ruhu içerisinde katılmaları.

Organizasyon
Çalışanların belirlenmiş yetki ve sorumlulukları, şirket kuralları ve prosedürler ile sağlanan kurum organizasyonunun günün şartlarına göre sürekli geliştirilmesi, tüm birimlerin huzurlu bir ortam içerisinde iyi iletişim kurmalarının sağlanması.

Liderlik
Etik değerlere ve marka prosedürlerine uyum ile belirlenen kalite politikası rehberliğinde sürekli yenilenerek ve gelişerek lider kuruluş olma niteliğini sürdürmek.

Eğitim ve Güncellik
İç ve dış eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli artırılması ve günün gereklerine uygun her türlü ekipman, donanım ve dokümanlarının kullanılması.

Çevre
Toplumun doğaya olan duyarlılığını da geliştirecek, yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkenden korumamız gerektiği bilinci ile çağdaş ve yasal mevzuata uygun atık yöntemlerini uygulayarak ekolojik denge ve toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.